Corona

Zoals nu  duidelijk wordt, kan de wedstrijd niet doorgaan.  Zodra de wereld weer normaal wordt, vragen we toestemming aan bij de PWN voor een wedstrijd.

Het contact met de PWN is goed, dus in de toekomst gaat het zeker weer lukken. En zonder veel reclame, was de intekenlijst meteen voor 3/4 vol, dus er komt dit jaar zeker een wedstrijd in Heemskerk!

wedstrijd 18 april aangevraagd bij de PWN

We hebben een aanvraag ingediend bij de PWN voor een rit van 20,4 km in de duinen bij Castricum, start parkeerplaats Oudendijk.

Dat gaat met een webpaginaformulier. We kregen een verzoek om uitleg, dit hebben we geantwoord:

Beste PWN,

  • We mikken op max 30 deelnemers, geen menners.
  • De ‘anderelangeafstandsruiters’ is een vereniging in oprichting, die langeafstandswedstrijden voor ruiters wil organiseren. Doel is een gezellige rit met een grote variëteit aan paardenrassen in een licht competitieve sfeer, naar het voorbeeld van de VDD, de Duitse bond van Distanzreiter. Er zal ook een dierenarts aanwezig zijn.
  • Er is geen gelijke start, de deelnemers starten om de  3 minuten.
  • We zullen zelf voor vrijwilligers zorgen die de oversteek bij moeilijke punten coördineren.

Gesprek met Pieter Alkema

Afgelopen woensdag had ik een gesprek met Pieter Alkema die in 2008 ook uit onvrede met de gang van zaken bij de KNHS een nieuwe vereniging wilde starten.

Dat was de NER, de Nederlandse Endurance Ruiters- en Mennersvereniging. Het oprichten van de vereniging was al in een heel ver stadium, alles was al vastgelegd bij de notaris. Pieter had al een 30-tal pagina’s met statuten en reglementen opgesteld. Zelfs was er al een logo! Pieter had als leidraad voor de reglementen die van de VDD, de Duitse vereniging genomen. Om aan te geven dat snelheid niet het enige criterium was voor endurance, hanteerde hij de term ‘persoonlijke prestatieritten’. Probleem was het organiseren van wedstrijden, om dat even snel uit de grond te stampen, lukte niet.

Het is wel noodzakelijk om echt juridisch een vereniging bij de notaris op te zetten ivm aansprakelijkheid bij de wedstrijden. Dat wordt weer een hoop werk.