Gesprek met Pieter Alkema

Afgelopen woensdag had ik een gesprek met Pieter Alkema die in 2008 ook uit onvrede met de gang van zaken bij de KNHS een nieuwe vereniging wilde starten.

Dat was de NER, de Nederlandse Endurance Ruiters- en Mennersvereniging. Het oprichten van de vereniging was al in een heel ver stadium, alles was al vastgelegd bij de notaris. Pieter had al een 30-tal pagina’s met statuten en reglementen opgesteld. Zelfs was er al een logo! Pieter had als leidraad voor de reglementen die van de VDD, de Duitse vereniging genomen. Om aan te geven dat snelheid niet het enige criterium was voor endurance, hanteerde hij de term ‘persoonlijke prestatieritten’. Probleem was het organiseren van wedstrijden, om dat even snel uit de grond te stampen, lukte niet.

Het is wel noodzakelijk om echt juridisch een vereniging bij de notaris op te zetten ivm aansprakelijkheid bij de wedstrijden. Dat wordt weer een hoop werk.