Geschiedenis

De allereerste endurancewedstrijd in Nederland is georganiseerd door de NRSV ( Nederlandse Ruitersport Vereniging ). Die vereniging (van 1929, Beatrix is er lid van) bestaat nog steeds en organiseert allerlei ritten. Daaruit is de DER ontstaan in 1991:

Dus eerst de DER, daar is een clubje fanatieke wedstrijdruiters uit afgesplitst : de NVLR (Nederlandse Vereniging van Lange afstands Ruiters). Later zijn ze samengegaan en weer later in 2008 opgegaan in de KNHS. Datzelfde jaar heeft Pieter Alkema (oud voorzitter van de DER) nog geprobeerd een aparte vereniging op te richten de NER (Nederlandse Endurance Ruiters), zie ook de berichten.

En nu kom ik, 11 november in de endurance facebook groep

Uit onvrede met de ontwikkelingen rond de groeiende invloed van UAE ruiters binnen de vereniging en binnen het bestuur heb ik mijn lidmaatschap opgezegd en stop ik met het bijhouden van de database. Maar ik ben niet haatdragend, de database blijft wel toegankelijk. Ik denk, dat ik het knopje buitenland ga veranderen in invoer’ en de procedure daarvoor ga verbeteren, zodat iedereen zijn eigen resultaten kan bijhouden.

Ik heb veel reacties gehad op mijn aktie. Meest opvallend waren een aantal emails van mensen, die in het verleden om dezelfde reden ook al hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Ik heb een idee. Als we nu een nieuwe vereniging oprichten, de ANDERE LANGEAFSTANDSRUITERS, met in de statuten

1)We sluiten ons nooit aan bij de KNHS, en dus ook niet bij de FEI
2)Ieder lid dat meedoet aan een met de UAE gerelateerde gebeurtenis, wordt onmiddellijk geroyeerd
3)We richten ons op een zo breed mogelijk spectrum aan paarden, dus ieder ras: bijv Tinkers, Shetlanders, Ijslanders, PRE’s, maar zelfs Arabieren zijn welkom. Om het competitieve element, essentieel voor de endurance toch de behouden, zullen er speciale ranglijsten komen
4) Integratie met Mendurance
5) Mij lijkt het een idee om als maximale afstand 120km in te stellen. Ik heb de indruk, dat 160 km niet paardvriendelijk meer is. Maar bij deze vereniging is alles bespreekbaar (behalve personen) dus is een reglementswijziging zo ingevoerd.
6) Een ander discutabel reglementsartikel is de hartslaggrens. Die moet in ieder geval naar de internationale norm van 64. Misschien rasafhankelijk?

Goed, het is maar een proefballonnetje. Als nu zo’n 50 man/vrouw mij mailen, dan kunnen we beginnen met een oprichtingsvergadering. Ik ga graag aan het werk voor een wedstrijd in de duinen bij Castricum.
Mails worden met absolute discretie behandeld, dus ook reacties van leden van de huidige endurancevereniging zijn welkom!!!

Mail rein@duijts.nl, onderwerp: De Andere Vereniging

discussie op facebook, waarom probeer je een nieuwe vereniging op te start ipv je kritiek te spuien op een ALV?

Endurancedatabase¬†Natuurlijk heb je gelijk met het principe, als je niet naar de ALV gaat, dan stem je niet. Ik ben in het verleden naar vele ALV’s geweest en heb daar gesproken en gestemd, maar zonder enig effect (terwijl achteraf bleek dat ik echt wel gelijk had, neem¬†bijv het punt van de absurde jarenlange databasekosten zonder zichtbaar resultaat). Want nu komen we op het punt van de cultuur van de Endurancevereniging. Naar mijn weten is er nog nooit een verandering gekomen door een ALV-vergadering. ALV vergaderingen zijn altijd voorgekookt, de beslissingen zijn vooraf in veel kleinere kring genomen en gestroomlijnd om in de ALV er door gejast te worden.
Er heerst in de Endurancevereniging de laatste jaren geen open cultuur, waarbij in een vergadering alles bespreekbaar is. Dat blijkt bijv uit het star vasthouden aan de reglementen zodat zelfs een punt van de rondvraag van te voren schriftelijk moet worden ingediend.
Dat komt misschien omdat er twee kampen zijn in de vereniging, de gewone recratieve afstandruiter (ong 80%, schat ik) en de fanatieke wedstrijdruiter. Die twee categorieen hebben totaal verschillende doelen met de vereniging, ik zou haast zeggen incompatibele doelen.
Nu komen we op het punt van de UAE toestanden. Er is een grens, waarbij voor mij het ophoudt om maar door te polderen. Wat daar gebeurt is ongelooflijk naar en daar komt bij, dat door de invloed van het vele geld, de endurance ook in Europa die verschrikkelijke kant op gaat (Zie bijv Euston Park). Dat de vereniging dat niet ziet en nu zelfs UAE aanhangers in het bestuur wil gaan opnemen, maakt voor mij de vereniging tot een hele nare vereniging. Kijk, daar wil ik geen lid meer van zijn en wekelijks vele avonden besteden aan de verslaglegging van de resultaten van deze nare vereniging, dat vind ik zonde van mijn beperkte tijd. Ik heb genoeg leuke dingen te doen.
Dus het is niet alleen vanuit een signaalfunctie, dat ik mijn lidmaatschap en verslaglegging stop, als men verder gaat het UAE gedrag van de leden te tolereren dan ik wil niet bij zo’n vereniging horen.

Dus ik kom niet, ik ga paardrijden